W wyniku realizacji projektu pt. „Zakup środków trwałych w celu wdrożenia innowacyjnej technologii odzyskiwania pyłu mineralnego z procesu wytwarzania kruszyw skalnych” firma oferuję:– świadczenie nowatorskiej usługi kruszenia skał mineralnych w sposób bezodpadowy, całkowicie bezpieczną dla środowiska naturalnego a także odzyskanie z procesu pyłu mineralnego.

 

Firma MOSTEL świadczy obecnie kompleksowe usługi dotyczące wszystkich operacji technologicznych, aby pozyskać, przerobić i na końcu uzyskać produkt końcowy, jakim są poszczególne frakcje kruszyw.

 

W swojej działalności kierujemy się zasadą kompleksowego podejścia do każdego zlecenia, a także dbałością o wysoką jakość usług. Stosowane niezmiennie od lat reguły pozwalają firmie z powodzeniem realizować jej nadrzędny cel, jakim jest dostarczanie klientom wysokiej klasy usług w zakresie budownictwa.

 

W skład usług w zakresie wydobycia i obróbki kruszywa wchodzi:

 

Wydobycie kruszywa przy użyciu koparki

Wydobycie prowadzone jest metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych. Do eksploatacji złoża jest używany typowy do tego celu sprzęt tj. ładowarka kołowa i koparka gąsienicowa.

Transport wydobytego kruszywa przy wykorzystaniu ładowarki do przesiewacza, bądź kruszarki w celu obróbki mechanicznej.

Ładowarka kołowa jest wykorzystywana do świadczenia mobilnych usług w zakresie wydobycia i obróbki kruszyw na etapie ich załadunku do przesiewacza, bądź kruszarki w celu obróbki mechanicznej.Mechaniczna obróbka materiału w kruszarce lub przesiewaczu.

 

W przesiewaczu następuje rozdzielenie kruszywa na poszczególne frakcje, które znajdują w praktyce różne zastosowanie. Dodatkowo w celu uzyskania pożądanej frakcji można poddać obróbce kruszywo w kruszarce.Załadunek na naczepę już obrobionego kruszywa.

 

Załadunek przy użyciu ładowarki, na naczepę podstawioną przez klienta.

 

Produktem końcowym są konkretne frakcje kruszyw naturalnych jak np.:

– Piaski, które można podzielić na:

– Piasek sucho siany

– Piasek łamany

– Żwiry

– Mieszanki do stabilizacji mechanicznej

 

Otrzymane kruszywo znajduje różnorodne zastosowanie:

 

przy produkcji betonu towarowego i prefabrykacji;

w budownictwie:

– mieszkaniowym, przemysłowym, specjalistycznym

– drogowo

– mostowym

– hydrotechnicznym.

– w drogownictwie (kruszywa łamane):

– produkcja mas bitumicznych (wg norm europejskich)

– wykonawstwo podbudów drogowych oraz kolejowych

– wykonawstwo nawierzchni lotniskowych, pasów startowych, płyt postojowych

 

 

 

NASZA OFERTA

MOSTEL Sp. z o.o.

ul. Roosevelta 2A,66-440 Skwierzyna

tel. kom 501 266 511

e-mail: biuro@mostel.pl | www.mostel.pl

 

Copyrights © 2019 All Rights Reserved MOSTEL Sp. z.o.o.